ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Điều khoản sử dụng là tổng hợp các quy định về quyền và trách nhiệm xuất phát từ các nguyên tắc nhằm đảm bảo quyền lợi của về thông tin cá nhân, mối quan hệ, tính ổn định của nhà cung cấp dịch vụ cũng như tuân thủ theo pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

 

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Giải thích từ ngữ:

1. Tài khoản VEGA ID: Là tài khoản để truy cập sử dụng một phần hoặc tất cả các sản phẩm của VEGA.

2. Chủ tài khoản: Là người sở hữu hợp pháp tài khoản VEGA ID.

3. VEGA: Công ty Cổ phần Bạch Minh (Vega Corporation).

4. Thông tin chứng thực: Giấy tờ tùy thân theo quy định trong Quy chế này là một trong các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Giấy phép lái xe.

5. Tài khoản liên kết: Là việc dùng tài khoản của Yahoo, Google và Facebook để đăng nhập vào tài khoản VEGA ID.

Điều 2: Nguyên tắc đăng ký tài khoản VEGA ID.

1. Tên tài khoản có độ dài từ 4 đến 16 ký tự, không bao gồm ký tự đặc biệt, không bắt đầu và kết thúc bằng ký tự ".", "_", không được chứa ký tự ".","_" liên tiếp nhau .

2. Bạn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước mọi thông tin đăng ký tài khoản VEGA ID, thông tin sửa đổi, bổ sung tài khoản VEGA ID.

3. Ngoài việc tuân thủ Quy chế sử dụng VEGA ID này, bạn phải chấp hành nghiêm chỉnh các thỏa thuận, quy định, quy trình khác của VEGA khi sử dụng sản phẩm của VEGA được đăng tải công khai trên website sản phẩm của VEGA.

4. Bạn không được đặt tài khoản theo tên của danh nhân, tên các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tên của cá nhân, tổ chức tội phạm, phản động, khủng bố hoặc tài khoản có ý nghĩa không lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục.

5. Khi sử dụng sản phẩm của VEGA, bạn phải lựa chọn sử dụng sản phẩm phù hợp với độ tuổi và chấp hành nghiêm chỉnh các thỏa thuận của từng sản phẩm được đăng công khai trên website của sản phẩm đó.

Điều 3: Các hành vi cấm.

1. Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định.

2. Đăng tải những thông tin chống phá Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;

3. Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

4. Tuyệt đối không bàn luận về các vấn đề chính trị trong các phương tiện truyền thông của VEGA

5. Cản trở trái pháp luật, gây rối, phá hoại hệ thống máy chủ tên miền quốc gia, hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; cản trở việc truy cập thông tin và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Interrnet của tổ chức, cá nhân

6. Quảng bá, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm.

7. .Đăng tải thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

8. Sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã của các tổ chức, cá nhân, thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.

9. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên mạng xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

10. Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền của tổ chức, cá nhân. Khởi tạo, cài đặt, phát tán các phần mềm độc hại, vi rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

11. Tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ của VEGA.

12. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của sản phẩm cung cấp hoặc hệ thống máy chủ của VEGA.

13. Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào sản phẩm của VEGA.

14. Không chấp nhận việc mua bán tài khoản VEGA ID bằng tiền thật.

15. Không có những hành vi, thái độ làm tổn hại đến uy tín các sản phẩm của VEGA hoặc VEGA dưới bất kỳ hình thức hoặc phương thức nào..

16. Tuyệt đối nghiêm cấm việc xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc…).

17. Khi giao tiếp với người chơi khác, bạn không được quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá nào đối với người chơi khác.

18. Nghiêm cấm quảng bá bất kỳ sản phẩm không phải của VEGA dưới bất kỳ hình thức nào trên các kênh truyền thông của VEGA. Đối với việc gửi, truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây truyền, cơ hội đầu tư trên sản phẩm của VEGA phải có sự đồng ý bằng văn bản của VEGA.

19. Nghiêm cấm tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện vật.

20. Nghiêm cấm mọi hành vi phá hoại sản phẩm của VEGA dưới mọi hình thức.

QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ, ĐĂNG NHẬP

Điều 4: Quy định đăng ký:

1. Trước khi đăng ký tài khoản, bạn xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các quy định trong Quy chế sử dụng VEGA ID.

2. Khi đăng ký tài khoản, bạn cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về họ tên, tuổi, địa chỉ liên lạc, thông tin chứng thực là giấy tờ tùy thân, Email đăng ký tài khoản, Số điện thoại bảo vệ tài khoản, Câu hỏi và câu trả lời bảo mật và chịu trách nhiệm các thông tin mà bạn cung cấp. Bạn có thể đăng ký tài khoản liên kết để sử dụng việc đăng nhập tài khoản VEGA ID.

3. Nếu phát sinh rủi ro trong quá trình sử dụng, VEGA căn cứ vào những thông tin bạn cung cấp để tiếp nhận và giải quyết. VEGA chỉ tiếp nhận và giải quyết những trường hợp điền đúng, chính xác và đầy đủ những thông tin quy định tại khoản 2 điều này. Những trường hợp điền không đầy đủ và chính xác thông tin quy định tại khoản 2 điều này, bạn sẽ không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ VEGA trong quá trình sử dụng và VEGA sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết những tranh chấp, rủi ro phát sinh đối với tài khoản này.

Điều 5: Quy định sử dụng tài khoản, mật khẩu.

1. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, bạn sẽ được cung cấp 01 tài khoản và mã số tài khoản. Với tài khoản này, người sử dụng có thể truy cập và sử dụng một phần hoặc tất cả các sản phẩm của VEGA.

2. Đối với một tài khoản, chủ tài khoản sẽ có một mật khẩu cấp 1 dùng để lấy lại được mật khẩu cấp một khi cần.

3. Chủ tài khoản có trách nhiệm phải tự bảo quản mật khẩu cấp 1 của mình, nếu mật khẩu cấp 1 hoặc bị lộ ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào, VEGA sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.

4. VEGA có quyền xóa các tài khoản của người sử dụng nếu tài khoản này không được sử dụng để đăng nhập vào bất cứ một sản phẩm nào của VEGA sau 30 ngày kể từ ngày đăng ký.

5. VEGA có quyền xóa các tài khoản của người sử dụng nếu tài khoản này không được sử dụng để đăng nhập vào bất cứ một sản phẩm nào của VEGA trong 06 tháng tính từ lần sử dụng cuối cùng.

Điều 6: Quy định đăng nhập.

1. Bạn sẽ dùng tài khoản do mình đăng ký và được VEGA cung cấp để đăng nhập và sử dụng một phần hoặc tất cả các sản phẩm của VEGA.

2. Ngoài việc dùng tài khoản VEGA ID để đăng nhập, bạn có thể dụng Email, hoặc tài khoản liên kết để đăng nhập vào VEGA ID. Khi sử dụng tính năng tiện ích này, bạn đồng ý chấp nhận tất cả những rủi ro tiềm ẩn sảy ra.

3. Để đăng nhập VEGA ID từ tài khoản liên kết, bạn phải thực hiện các bước đăng ký liên kết tài khoản và chấp nhận thỏa thuận sử dụng tính năng này. Bạn khẳng định đã đọc, hiểu rõ và chấp nhận những tiện ích cũng như rủi ro khi sử dụng tính năng đăng nhập này.

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM

Điều 7: Quyền của chủ tài khoản.

1. Bạn được quyền thay đổi, bổ sung thông tin tài khoản; Mật khẩu cấp 1; Thông tin chứng thực; Email đã đăng ký; Câu hỏi và câu trả lời bảo mật và Số điện thoại bảo vệ tài khoản.

2. Bạn được hướng dẫn cách đặt mật khẩu an toàn; nhập các thông tin quan trọng để bảo vệ tài khoản; đăng ký, thay đổi và hủy số điện thoại bảo vệ tài khoản; khóa tài khoản; sử dụng tài khoản liên kết để đăng nhập tài khoản.

3. Bạn được quyền tặng cho Tài khoản VEGA ID cho người khác. Quyền được tặng cho tài khoản chỉ được áp dụng đối với tài khoản đã đăng ký đầy đủ và chính xác các thông tin tài khoản theo quy định Quy chế sử dụng VEGA ID này. Việc tặng cho tài khoản VEGA ID phải tuân thủ theo quy trình được đăng tải công khai trên trang hỗ trợ trực tuyến: hotro.vega.vn.

4. Được sử dụng các dịch vụ khác của VEGA.

5. Được thực hiện các quyền khác theo quy định pháp luật.

Điều 8: Trách nhiệm của chủ tài khoản

1. Để nhận được sự hỗ trợ từ VEGA, tài khoản của bạn phải đăng ký đầy đủ các thông tin trung thực, chính xác. Nếu có sự thay đổi, bổ sung về thông tin, bạn cập nhật ngay cho chúng tôi theo hướng dẫn được quy định trên trang hỗ trợ trực tuyến: hotro.vega.vn. Bạn đảm bảo rằng, thông tin hiện trạng của bạn là mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác và bạn phải chịu trách nhiệm toàn bộ các thông tin bạn cung cấp.

2. Bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản bao gồm: Mật khẩu, số điện thoại bảo vệ tài khoản, Thông tin chứng thực, Email đăng ký tài khoản, Câu hỏi bí mật và tài khoản liên kết. Nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì bạn phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. VEGA sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và VEGA sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh. Thông tin chứng thực đăng ký trong tài khoản là thông tin quan trọng nhất để chứng minh chủ sở hữu tài khoản.

3. Bạn đồng ý sẽ thông báo ngay cho VEGA về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào. Bạn cũng bảo đảm rằng, bạn luôn thoát tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng.

4. VEGA quan tâm tới sự an toàn và riêng tư của tất cả thành viên đăng ký tài khoản và sử dụng sản phẩm của mình, đặc biệt là trẻ em. Vì vậy, nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, bạn có trách nhiệm xác định xem sản phẩm, nội dung nào của VEGA thích hợp cho con của bạn. Tương tự, nếu bạn là trẻ em thì phải hỏi ý kiến cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn xem sản phẩm, nội dung mà bạn sử dụng có phù hợp với bạn không.

5. Khi phát hiện ra lỗi của sản phẩm , các vấn đề gây ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của VEGA cũng như các sản phẩm liên quan, bạn hãy thông báo cho chúng tôi qua tổng đài 19001767 hoặc website: hotro.vega.vn.

6. Bạn cam kết thực hiện trách nhiệm bảo đảm sử dụng hợp pháp nội dung thông tin số đưa lên đăng tải trên hệ thống mạng Internet và mạng viễn thông.

7. Bạn có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu bạn vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan khi bạn sử dụng các kênh truyền thông trực tuyến của VEGA.

8. Bạn phải tuân thủ tuyệt đối quy định tại Điều 3 thỏa thuận này về các hành vi cấm. Nếu vi phạm một hoặc nhiều hành vi, tùy thuộc vào mức độ vi phạm VEGA sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn, tước bỏ mọi quyền lợi của bạn đối các sản phẩm của VEGA và sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố bạn trước pháp luật nếu cần thiết.

9. Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.

Điều 9: Quyền của VEGA

1. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không trung thực, không chính xác, hoặc nếu chúng tôi có cơ sở để nghi ngờ rằng thông tin đó không chính xác hoặc nếu bạn vi phạm bất cứ điều khoản nào trong quy chế sử dụng VEGA ID này hoặc thỏa thuận sử dụng sản phẩm khác của VEGA được quy định trên website, chúng tôi có toàn quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bạn.

2. Mọi vi phạm của chủ tài khoản trong quá trình sử dụng sản phẩm của VEGA, VEGA có quyền tước bỏ mọi quyền lợi của chủ tài khoản đối với việc sử dụng các sản phẩm của VEGA cũng như sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố bạn trước pháp luật nếu cần thiết.

3. Khi phát hiện những vi phạm như sử dụng cheats, hacks, hoặc những lỗi khác, VEGA có quyền sử dụng những thông tin mà bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.

4. VEGA có quyền từ chối hỗ trợ, giải quyết đối với tài khoản đăng ký thông tin không chính xác, đầy đủ theo quy định tại khoản khoản 2 điều 4 và đối với những tài khoản vi phạm trách nhiệm bảo mật tài khoản được quy định tại khoản 2 điều 8 quy chế này.

Điều 10: Trách nhiệm của VEGA.

1. Có trách nhiệm hỗ trợ chủ tài khoản trong quá trình sử dụng sản phẩm của VEGA.

2. Nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm của VEGA, tuy nhiên VEGA chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết đối với tài khoản đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác.

3. Có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của chủ tài khoản, VEGA không bán hoặc trao đổi những thông tin này với bên thứ 3, trừ trường hợp theo quy định pháp luật hoặc được chủ tài khoản chấp nhận.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM VÀ TỪ CHỐI ĐẢM BẢO

Điều 11:

1. VEGA sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ vấn đề gì về hệ thống khi bạn đăng ký, đăng nhập tài khoản VEGA ID.

2. Khi bạn đăng ký, sử dụng tính năng đăng nhập từ tài khoản liên kết, điều đó đồng nghĩa việc các thông tin của bạn sẽ được chia sẻ cho bên thứ 3. Bạn chấp nhận sự chia sẻ này và những rủi ro tiềm ẩn kèm theo (nếu có). Bạn loại trừ trách nhiệm của VEGA liên quan tới việc thông tin, dữ liệu của bạn bị chia sẻ cho bên thứ 3.

Điều 12:

Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền internet hoặc do thiên tai .v.v. người dùng phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại nếu có. VEGA cam kết sẽ lỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh tuy nhiên VEGA sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh trong các trường hợp này.

Điều 13:

1. Thẻ VEGA đã mua, Vxu đã nạp không được trả lại trong bất kỳ trường hợp nào.

2. VEGA hoàn toàn không chịu trách nhiệm rủi ro về mọi giao dịch của bạn với bên thứ 3 trong quá trình sử dụng sản phẩm của VEGA. Khi bạn sử dụng sản phẩm và giao dịch với bên thứ 3, bạn đã hiểu và đồng ý tự chịu trách nhiệm những rủi ro phát sinh.

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ RIÊNG TƯ

Điều 14:

Quy trình đăng ký của chúng tôi chỉ yêu cầu một thông tin nhận dạng người dùng không bị trùng lặp (user ID) và mật khẩu. Việc cung cấp những thông tin khác cho chúng tôi hay không tùy thuộc vào quyết định của bạn. Tuy nhiên VEGA chỉ tiếp nhận và hỗ trơ giải quyết tranh chấp trong trường hợp bạn cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin theo quy định tại quy chế thỏa thuận này. Bạn đồng ý rằng user ID hoặc những thông tin bạn cung cấp có thể có thể xuất hiện trên các website – sản phẩm của VEGA.

Điều 15:

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu để tùy biến và cải tiến nhằm phục vụ bạn tốt hơn. Chúng tôi không sử dụng thông tin của bạn vào mục đích bất hợp pháp. Chúng tôi được quyền cung cấp thông tin của bạn cho bên thứ 3 trong các trường hợp:

1. Chúng tôi được bạn chấp thuận.

2. Dịch vụ do website của VEGA cung cấp yêu cầu sự tương tác với một bên thứ ba hoặc do bên thứ ba cung cấp;

3. Theo các quy định hành pháp hoặc luật pháp;

4. Trong trường hợp bạn sử dụng website liên kết trên website của chúng tôi để truy cập, đề nghị bạn đọc kỹ thỏa thuận sử dụng và chính sách bảo vệ sự riêng tư trên các website đó.

Điều 16:

Mọi thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được chúng tôi bảo mật, không tiết lộ ra ngoài. Chúng tôi không bán hay trao đổi những thông tin này với bất kỳ một bên thứ ba nào khác. Tuy nhiên, trong trường hợp cơ quan chức năng yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan chức năng.

Điều 17:

1. Trong quá trình sử dụng sản phẩm, bạn đồng ý nhận tất cả thông báo từ VEGA liên quan tới sản phẩm và dịch vụ qua thư điện tử, thư bưu chính hoặc điện thoại của bạn. Trong trường hợp bạn đăng ký sử dụng sản phẩm, dịch vụ do bên thứ ba cung cấp thì những thông tin của bạn sẽ được chia sẻ với bên thứ ba. Bạn cũng đồng ý nhận tất cả thông báo từ bên thứ ba liên quan tới sản phẩm và dịch vụ qua thư điện tử, thư bưu chính hoặc điện thoại của bạn.

2. Chúng tôi có thể dùng thông tin tài khoản của bạn để thực hiện các hoạt động nghiên cứu, xúc tiến thương mại.

CHÍNH SÁCH QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CÁC QUYỀN KHÁC

Điều 18:

Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong các sản phẩm của VEGA đều thuộc về VEGA hoặc được cấp phép hợp pháp cho VEGA sử dụng, theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Trừ khi được sự đồng ý của VEGA, bạn không được phép tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào, bất cứ thành phần nào sản phẩm của VEGA.

Điều 19:

Tại các khu vực được phép đăng tải bài viết, bạn có thể chia sẻ thông tin được phép dưới các định dạng chúng tôi mặc định và bạn phải tự chịu trách nhiệm đối với các nội dung, thông tin, hình ảnh và bất kỳ sự chia sẻ nào khác cũng như tính hợp pháp, các trách nhiệm pháp lý đối với nội dung, thông tin, chia sẻ của bạn với cá nhân người sử dụng hoặc nhóm người sử dụng, tổ chức sử dụng. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, chúng tôi vẫn được bảo lưu quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết của bạn xuất hiện hay tồn tại trên diễn đàn hoặc tại các khu vực được phép chia sẻ thông tin.

Điều 20:

Chúng tôi có toàn quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh và các quyền sở hữu khác trong tất cả các sản phẩm của VEGA. Việc sử dụng quyền và sở hữu của chúng tôi cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc được cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý để bạn thực hiện các quyền trên. Và do vậy, bạn không có quyền sử dụng sản phẩm của chúng tôi vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.

Điều 21:

Bạn đồng ý để chúng tôi tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua việc sử dụng sản phẩm VEGA một cách hoàn toàn miễn phí. Bạn từ bỏ và đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí hoặc các kiểu chi trả khác liên quan đến việc chúng tôi sử dụng, tiết lộ, áp dụng, chỉnh sửa bất kỳ hoặc tất cả phản hồi của bạn.

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, BỒI THƯỜNG

Điều 22:

Bạn đồng ý và tuân thủ rằng, khi bạn đăng ký tạo tài khoản và được VEGA cung cấp tài khoản để sử dụng một phần hoặc toàn bộ sản phẩm của VEGA, thì bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng của bạn sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 23:

VEGA chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của bạn trong trường hợp bạn đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản.

-  Đối với Dịch vụ trả tiền, trong mọi trường hợp, VEGA sẽ không cung cấp bất kỳ khoản hoàn phí nào đối với số tiền mà Người dùng đã nạp vào game, không quy đổi tiền ảo thành tiền mặt hoặc bất kỳ hiện vật nào khác có giá trị tương đương. Nếu dịch vụ game của VEGA bị đóng cửa hoặc dừng cung cấp, tùy thuộc vào nhu cầu của Người dùng.


-  Đối với Người dùng nạp tiền vào game do VEGA phát hành bằng phương thức thanh toán thẻ trực tuyến thông qua các kênh trung gian thanh toán là đối tác của Công ty, trường hợp xảy ra các giao dịch không thành công nhưng tiền trong tài khoản của Người dùng vẫn bị trừ đi tương ứng, và/hoặc các trường hợp tra soát khiếu nại khác được xác minh là phát sinh do lỗi của Công ty, Công ty sẽ hoàn tiền cho Người dùng thông qua kênh trung gian thanh toán vào đúng số thẻ mà khách hàng thực hiện giao dịch đó trong thời hạn tối thiểu 10 (mười) ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại từ khách hàng và đã xác minh được lỗi của giao dịch nạp thẻ, trong trường hợp khách hàng có nhu cầu tiếp tục hoàn thành giao dịch, Công ty sẽ có cơ chế bù giá trị tiền trong game tương ứng với giá trị giao dịch của khách hàng.


Các bước thực hiện nhận thông tin khiếu nại :

Bước 1 : Tiếp nhận yêu cầu

-                 Tiếp nhận khiếu nại qua số điện thoại hỗ trợ/chăm sóc khách hàng, văn bản, email, fanepage game …

Bước 2:   Phân tích khiếu nại

-                 Đối với các khiếu nại trực tiếp hoặc qua điện thoại mà có đủ thông tin, có thể giải quyết được ngay: trả lời khiếu nại khách hàng ngay;

-                 Đối với khiếu nại chưa đủ thông tin hoặc không thể giải quyết được ngay thì thực hiện:

    Gửi mail hoặc gọi điện trực tiếp hồi âm khiếu nại để xin thêm thông tin

    Chuyển khiếu nại cho bộ phận/đơn vị chủ trì giải quyết khiếu nại.

Thời hạn giải quyết khiếu nại: Thời hạn giải quyết khiếu nại tối đa không quá 7 ngày làm việc (không tính ngày nghỉ và ngày lễ) kể từ khi nhận được yêu cầu khiếu nại của khách hàng.

.

khieu nai

Điều 24:

Đối với tranh chấp giữa người sử dụng với nhau hoặc giữa người sử dụng với VEGA, VEGA sẽ căn cứ log hệ thống để giải quyết. Theo đó, VEGA sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho người sử dụng đăng ký đầy đủ thông tin theo quy định. Quyết định của VEGA là quyết định cuối cùng.

Điều 25:

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ VEGA khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của bạn trong quá trình sử dụng sản phẩm của VEGA.

THÔNG TIN BỔ SUNG

Điều 26:

Các điều khoản quy định tại Quy chế sử dụng VEGA ID và thỏa thuận sử dụng sản phẩm khác của VEGA được quy định trên website từng sản phẩm, có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới người sử dụng. VEGA sẽ công bố rõ trên Website, diễn đàn về những thay đổi, bổ sung đó.

Điều 27:

Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Quy chế sử dụng này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án tuyên là vô hiệu, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Quy chế sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị.

Điều 28:

Quy chế sử dụng VEGA ID có giá trị áp dụng từ ngày 24 tháng 11 năm 2013.